Ens diem La XAVI i el fúcsia és el color

9 abril, 2019
Elena Rovira

Per primera vegada, tenim a la ciutat un espai de cocreació on s’agrupen per igual més de 60 entitats i es mouen més de 130 persones del sector de la diversitat funcional. És la XAVI, la Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent, on es promouen propostes concretes i abastables per la plena inclusió i la vida digna de les persones amb discapacitat.

 

El passat 29 de gener, la Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent formalitzava l’entrada a l’Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva. Però a diferència de la resta de Xarxes que componen aquest gran paraigua associatiu a la ciutat, La XAVI ha nascut de diferent manera.

Ja des de fa gairebé tres anys, per primera vegada, creàvem un espai per a les persones, entitats i professionals del sector de la diversitat funcional on, conjuntament amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, es proposen i cocreen propostes concretes per promoure la transformació social a la ciutat i donar resposta per a la plena inclusió i al dret a una vida digna de les persones amb diversitat funcional.

Des del referent de la Convenció dels Drets de les persones amb discapacitat de l’ONU, es promouen accions concretes per visibilitzar i reivindicar iniciatives que facin possible l’equiparació dels mateixos drets ciutadans i condicions de vida, entre les quals les que garanteixen el dret a una vida independent i les d’accessibilitat a qualsevol recurs i espai vital.

Actualment hi ha quatre grups en funcionament:

  • Accessibilitat, que ha treballat en un document de recomanacions d’accessibilitat en les àrees de joc infantil i està treballant en propostes accessibles per realitzar-les a patis de les escoles.
  • Oci inclusiu, que està treballant en un model de centre cívic inclusiu.
  • Habitatge de vida independent, que ha elaborat un cens d’habitatge de vida independent a la ciutat, ha organitzat unes jornades d’experiències en habitatge i està elaborant els criteris de vida independent que s’haurien d’avaluar per a l’adjudicació de pisos de lloguer social destinats a persones amb diversitat funcional.
  • Suport a famílies, que ha recollit l’oferta de respir a la ciutat i actualment està treballant en la millora dels circuits d’atenció a famílies.

Més informació, al web de l’Acord Ciutadà.

Gestionar i dinamitzar La XAVI significa treballar amb eines de participació, comunicació interna i des d’una lògica d’indagació apreciativa posant al centre a la persona.